ŞİMDİ ARAYIN : 0 222 233 29 79 - 0 222 221 22 61

Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Merak Ettikleriniz

 • Yabancı Uyruklular İçin Ehliyet İşlemleri

  Yabancı Uyruklular İçin Ehliyet İşlemleri 

  • 4 Adet fotoğraf
  • Pasaport (Noterden Türkçe Tercümeli)
  • İkametgah Tezkeresi
  • Diploma veya Öğrenci Belgesine ait İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan denklik belgesi
  • Sağlık raporu (İl sınırları içerisinden alınacak

  Required Documents For Foreigners

  • 4 Photographs
  • Passport or Residence Permit
  • Diploma or Students Document
  • Health Certificate
  • Criminal Record

 • Sürücü Belgesi Randevu Sistemi

  Sürücü Belgesi Randevu Sistemine ulaşmak için aşağıda ki linke tıklayınız.

  https://randevu.nvi.gov.tr

 • Trafik İşaretleri


  Açılan Köprü
  Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur. 

  Anayol-Tali Yol Kavşağı

  İleride, anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir. 

  Anayol-Tali Yol Kavşağı

  İleride, anayolla sağdan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. 

  Anayol-Tali Yol Kavşağı

  İleride, anayolla soldan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. 

  Bisiklet Geçebilir

  İleride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak karşıya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir. 

  Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol

  Karayolunun bir nehir, göl ve başka bir deniz kıyısına gittiğini bildirir. Kıyıya paralel başka bir yola dönülmesi ve kıyıda son bulması mümkündür. Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir. 

  Dikkat!

  Tehlike uyarı işaretleriyle bildirilen tehlikeler dışında kalan diğer tehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne olduğu ilave bir panel levha ile belirtilir. ( Figüre malzeme, düşük banket, kanal vs. ). Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir. 

  Dönel Kavşak Yaklaşımı

  İleride, trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suratiyle diğer yollara dağıtıldığı dönel kavşak bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir. 

  Dönüş Adası Ek Levhası

  Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyla düzenlenen dönüş aralarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağa mecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliğini arttırır. 

  Ehli Hayvanlar Geçebilir

  Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak karşıya geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. 

  Engel İşareti

  Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şerit veya şeritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerle bildirilen ve konulan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. 

  Gevşek Malzemeli Zemin

  Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin trafik altında fırlatılma ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır ve diğer araçları takip mesafesi arttırılır.

  Gevşek Şev

  Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir.

  Havaalanı (Alçak Uçuş)

  Havaalanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir. 

  İki Taraftan Daralan Kaplama

  İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın heriki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlanması, karşıdan geçene yol ver gibi) uyulur. 

  İki Yönlü Trafik

  Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir. Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. 

  Işıklı İşaret Cihazı

  Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaşılır. 

  Kasisli Köprü Yaklaşımı

  İleride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi arasındaki kot farkı nedeniyle, bir kasisin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir hızla gidilir.

  Kasisli Yol

  İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir. Jız azaltırlır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir. 

  Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları

  Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.

  Kaygan Yol

  Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğini bildirir. Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyon sert şekilde kırılmaz. (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmiş olmalıdır.) 

  Kontrollü Demiryolu Geçidi


  İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrinde durulur. 

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi

  İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir.

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat

  İki veya daha fazla hatlı demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir. 

  Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat

  Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir. 

  Kontrolsüz Kavşak

  İleride, polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayan kavşağın bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkına uyulur. 

  Köprü Yaklaşım Levhası (Sağ-Sol)

  Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görünmesini sağlar. 

  Okul Geçidi

  Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ilk geçiş hakkı verilir. 

  Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhası

  Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, retüj başına koyulan "sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır. 

  Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar

  İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur. 

  Sağa Tehlikeli Viraj

  İleride sağa dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur. 

  Sağdan Anayola Giriş

  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. 

  Sağdan Daralan Kaplama

  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle sağdan daralmış oldugunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur. 

  Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar

  İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur. 

  Sola Tehlikeli Viraj

  İleride sola dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve parketme yasağına uyulur. 

  Soldan Anayola Giriş

  Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. 

  Soldan Daralan Kaplama

  İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle soldan daralmış oldugunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur. 

  Tehlikeli Eğim (Çıkış)

  Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Çıkış eğimli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur. 

  Tehlikeli Eğim (İniş)

  İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, iniş eğimli kesimi çıkışta kullanılan vitese inmek için uygun vitese geçilir. 

  Tehlikeli Viraj Yön Levhası

  Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş öesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır. 

  Tünel Yaklaşımı

  İleride bulunan tünele yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. 

  Vahşi Hayvanlar Geçebilir

  Vahşi hayvanların yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. 

  Yandan Rüzgar

  Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, yoldaki trafiği etkileyebilecek şiddette olduğunu bildirir. Yarma, tünel ve orman çıkışları gibi yerlerde hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur. 

  Yaya Geçidi

  Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilir. 

  Yolda Çalışma

  Yapım, bakım, onarım, asfalt ve benzeri çalışmaların yapıldığı yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

 • 2019 Sürücü Kursu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Yeni gelen düzenlemelerle birlikte, sürücü adaylarını zorlu bir ehliyet alma süreci bekliyor. Ehliyet belgesi almak isteyen sürücü adayları, herhangi bir sürücü kursuna kayıt yaptırıp gerekli teorik ve pratik sınavlardan geçmeliler. Tüm bu beceri ve dikkat isteyen aşamaları, alanında profesyonel hocalara sahip, doğru ehliyet kursu seçerek daha kolay atlatabilirsiniz. Bu süreçte sürücü kursu seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve hangi kriterleri dikkate alarak kurslara kayıt olmalıyız?


  1- Köklü Bir Eğitim Kurumu Tercih Edilmeli: Eskişehir Sürücü Kursları - Teknik Sürücü Kursu


  Her şehirde belirlenen taban fiyat uygulamasından sonra, kursları birbirinden ayıran özellikler verdiği eğitimin kalitesi ve uygulama eğitimleri ile yakaladığı başarı oranları oldu. Fiyat kaygısı olmayan kursiyerler, böylece teorik ve uygulama eğitimlerinde öne çıkan kurslar tercih ediyor. Eskişehir sürücü kursları dendiğinde 1969 yılından bu yana ilk akla gelen Teknik Sürücü Kursu, tecrübeli eğitim kurumlarının en güzel örneklerden birisi.


  2- Modern Araçlar, Alanında Uzman Hocalar


  Yeni düzenlemelerle birlikte gelen park ve yokuş gibi adayları biraz daha zorlayan adımları, deneyimli, alanında uzman direksiyon eğitmenlerimizle çok daha kolay geçebilirsiniz. Kullanılan aracın modeli, yokuş desteğinin olması gibi durumlar adaylara büyük kolaylıklar sağlıyor. Bunun yanı sıra deneyimli eğitmenlerimizle birlikte araç kullanmanın ipuçlarını ve sınav anında yapılması gerekenleri öğrenebilirsiniz.


  Eskişehir sürücü kursları arasında 1969 yılından bu yana deneyimi ile güven veren Teknik Sürücü Kursu, sahip olduğu araçları ve direksiyon hocaları ile uygulamalı sınavlarda yüksek bir başarı oranına sahiptir.


  3- Ekipman Desteği Olmalı


  Motorlu araçların kullanımında ekipman desteği çok önemli. Özellikle motor ehliyeti alırken kask, dizlik, motor montu gibi can güvenliğinizi koruyan ekipmanlara sahip kursları tercih etmenizi öneriyoruz. Sürücü kursları, yaşanabilecek olası kazaları dikkate alarak ilk yardım ekipmanına sahip olmalı ve uygulama alanlarında bulundurmalıdır. İlk yardımda anında müdahale oldukça kritik bir öneme sahip.


  4- Kurs Ücreti ve Diğer Harçlarda Şeffaf Olunmalı


  Hem kurs hem de aday tarafında sıklıkla yaşanan sorunlardan birisi de kurs ve harç ücretleri. Getirilen son düzenleme ile birlikte tavan-taban ücretlendirmeye göre kurslar aldıkları tüm harç ve kurs ücretlerini belirtmeli. Herhangi bir sürücü kursuna kayıt olmadan önce tüm ücret ve harç detayları ayrıntılı bir şekilde öğrenilmeli. Böylece kayıt olduktan sonra yaşanacak sürpriz ödemelerin önüne geçebilirsiniz.


  Eskişehir sürücü kursları: Teknik Sürücü Kursu olarak izlediğimiz şeffaf politika ile tüm harç ve ücret detaylarını adaylara kayıt olmadan önce anlatmaktayız.

 • Eskişehir Sürücü Kursları: Ehliyet Yenileme İşlemleri

  Hepimizin bildiği üzere, 1 Ocak 2016 itibariyle yeni tip çipli sürücü belgeleri kullanılmaya başlandı. Böylece eski tip sürücü belgeleri rafa kalkmış oldu. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 5 yıl içerisinde eskileri, yeni ile değiştirebilecek. Teknik Eskişehir sürücü kursları olarak bu yazımızda yeni tip sürücü belgeleri için gerekli olan belgeleri detayları ile aktaracağız.


  Peki yeni ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?


  Ehliyet Yenileme İşlemleri

  Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle EGM (Emniyet genel müdürlüğü) Ehliyet yenileme işlemleri bölümünden online randevu almaları gerekiyor. Oldukça kolay bir şekilde yönetilen bu ‘’online randevu sistemi’’ ile hızlıca randevu alabilirsiniz. Online randevu sürecinde, hakkınızdaki bilgileri tamamen doğru girmelisiniz. Vereceğiniz bilgiler randevu tarihinizde kontrol edilecektir.


  İşte Gerekli Belgeler

  -Randevuya eski sürücü belgeniz

  -Sürücü olabilir sağlık raporunuz

  -Yeni kimlik kartınız, nüfus cüzdanınız ya da geçerliliği bulunan pasaportunuz

  -Kurallara uygun bir şekilde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

  -Sürücü belgesi değerli kağıt bedeliniz ve hizmet bedelinin ödendiğine dair göstereceğiniz banka dekontu (15 TL ödeme)

  -Kan grubu belgeniz. (Eğer eski sürücü belgenizde bu alan belirtilmişse, yeni kimlik için ihtiyacınız yoktur)

  -Parmak iziniz (Emniyette alınacaktır.)


  Yenileme İşlemi Sonrasında Belgemi Ne Zaman Alabilirim?

  Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 15 gün içerisinde yeni ehliyet belgeniz adresinize ulaştırılacaktır. Bu süre boyunca araç kullanabilmeniz için geçici bir belge verilecektir. Bu belgeyi yanınızda taşıyarak sahip olduğunuz motorlu taşıt kullanma haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.


  Yeni ehliyetiniz geldikten sonra bu belge geçerliliğini yitirecektir. Üstte belirttiğimiz 15 günlük süre, kargo sürecine göre değişiklik göstermektedir. Eskişehir sürücü kursları olarak bazı kursiyerlerden aldığımız bilgilere göre 7 gün ila 15 gün arasında teslim süresi değişmektedir.


  Yakınım Belgemi Alabilir Mi?

  Yeni sürücü belgesi kimin adına düzenlenmiş ise sadece o kişi belgeyi alabilir. Belgeniz geldiğinde aile yakınlarınız ya da komşularınız belgeyi alamaz. Kargonun size ulaşması ama adreste bulunmamanız durumunda adresinize en yakın PTT şubesine geri gönderilecektir.


  Eskişehir sürücü kursları olarak önerimiz, kurs müdürünüz ya da hocalarınızdan ehliyet yenileme işlemlerinin detaylarını öğrenmeniz. Online randevu sistemi bazı durumlarda oldukça yoğun olabilmekte. Randevunuzun gecikmemesi ya da o süreçte eksik bir belge düzenlememek adına detayları öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.


  Eskişehir sürücü kursları arasında 1969 yılından bu yana hizmet veren Eskişehir Teknik Sürücü Kursu, tüm bu süreç boyunca sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyar.


  Teknik Eskişehir sürücü kursları iletişim adreslerimize sitemizin iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • Trafik Adabı Dersi

  https://www.eba.gov.tr

 • Sürücü Direksiyon Sınavı Nasıl Yapılıyor ? TRAFİK ADAM

  http://ookgm.meb.gov.tr/video/b.mp4